Gift Card

₪200 - ₪2,000
כשלא יודעים מה לבחור למתנה - Gift Card זה מושלם
כרטיס המתנה הדיגיטלי שלנו ניתן לשימוש רק באתר ❤ . הכרטיס מזכה את המחזיק בו בגובה הסכום שנטען.
...
₪200
₪400
₪500
₪800
₪1,000
₪1,200
₪1,500
₪2,000