top of page

תקנון ומדיניות פרטיות

"במבו אנד קו" - תנאי שימוש באתר האינטרנט

עודכן לאחרונה בתאריך:  אוגוסט 2020

 

כללי

אתר www.bambooco.co.il ("האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט המופעל על ידי חברת "במבו אנד קו" ("החברה" ו/או "במבו אנד קו") שכתובתה הרשומה היא ביאליק 45, כיכר העירייה רמת השרון. האתר מספק מידע כללי על החברה ומוצריה, וכולל בתוכו חנות וירטואלית לרכישת מוצרים של החברה.

האמור בתנאי שימוש באתר אלו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, האמור להלן מתייחס באופן שווה לשני המינים.

גלישה באתר ו/או רכישת המוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו ("תנאי השימוש"). אנא קרא תנאים אלו בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך. במידה ואינך מסכים להיות מחויב על-ידי תנאי השימוש, אנא הימנע מלעשות שימוש באתר.

תנאי השימוש באתר כוללים בתוכם את: (א) תנאי שימוש אלה; ו- (ב) מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר, אשר יוצרים יחד חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר למעט במקרים בהם ניתן להתנות על ההוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע. החברה שומרת את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לעדכן מעת לעת תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש המעודכנים") וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תנאי השימוש המעודכנים יחולו על גולשי האתר מיד עם פרסומם באתר, אלא אם נכתב בהם אחרת.

 

התחייבויות משתמש באתר

בעת ביצוע רכישה באתר הנך מצהיר כי אתה נמצא בגיל משפטי המאפשר לך לבצע עסקאות במדינה בה אתה מתגורר, לפחות בן שמונה-עשרה (18) שנים, וכי הנך הבעלים של אמצעי התשלום שבו תתבצע הרכישה. במידה והנך משתמש באתר בשם ישות משפטית, הנך מצהיר כי אתה מורשה לבצע כל פעולה בשם הישות המשפטית כאמור. הנך מצהיר כי כל המידע שתספק לנו בכל עת יהא אמיתי, מדויק, עדכני ושלם. 

 

אופן ותנאי המכירה, שמירה על סודיות

החברה מפעילה חנות וירטואלית באתר, ומאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעותה באמצעות האינטרנט. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הפריטים ו/או הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה או מי מטעמה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

כל המחירים המופיעים באתר אינם כוללים דמי משלוח. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס האשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

במסגרת שימוש ורכישה באתר תידרש למסור מידע אישי, לרבות כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי . אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלעדיו לא תוכל להשתמש בשירותי המכירה הניתנים באתר. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. 

 

מדיניות ועלויות משלוחים

אספקת המוצר ללקוח מבוצעת באמצעות חברות שליחויות, במסגרת זמן ההספקה שהובטח במכירה. החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות ואין לראות בחברה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות, שביתות, תאונה, פגעי מזג אויר, מצבי חירום בטחונים, פעולות איבה, טרור וכיוצא באלו.

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לגבולות מדינת ישראל. במקרה של הובלה חריגה כאמור, החברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה לפי שיקול דעתה, או לגבות תשלום בנוסף לתשלום בגין הובלה רגילה. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ויתווסף לתשלום הכולל של העסקה.

 

הגבלת אחריות 

החברה שואפת לכך שכל מוצריה יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהוא באי אלו מהמוצרים. במקרה שרוכש ייפנה לחברה ויתריע על בעיה באיכות המוצר, החברה תבדוק את התלונה, ותהא רשאית להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות את הקונה בסך התמורה ששולמה על אותו המוצר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
החברה לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים.

 

מדיניות ביטול עסקה / החזרת סחורה

הנך רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, על ידי מתן הודעה לחברה בדואר אלקטרוני contact@bambooco.co.il.

באם סופק לך המוצר, הנך רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום מקבלתו כשהוא סגור וארוז באריזתו המקורית, וללא כל סימני פתיחה או שימוש, תקין וללא פגע מכל מין שהוא. הביטול יעשה באמצעות השבת המוצר בצירוף הודעה על ביטול שתישלח למשרדי החברה בתוך 14 יום מקבלת המוצר לכתובת: ביאליק 45, כיכר העירייה רמת השרון. 

עבור מוצרים אלה יינתן זיכוי כספי בניכוי עלויות המשלוח לפי הנמוך מבניהם. במידה ותהיינה לחברה עלויות נוספות, כדוגמת דמי ביטול לחברת האשראי, ינוכו עלויות אלה מסכום הזיכוי אשר יעמוד לרשות הלקוח. אין החברה מטפלת בהובלת המוצרים המוחזרים אליה. בעת קבלת המוצר המוחזר במשרדי החברה תתבצע בדיקה של המוצר, ובמידה וימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם לאמור בתקנון זה.


קניין רוחני, זכויות יוצרים

האתר מכיל מידע ותוכן השייך באופן בלעדי לחברה, או שניתן לבמבו אנד קו רישיון לעשות בו שימוש מצד שלישי, בין היתר השם, הלוגו של במבו אנד קו, הפונט הייחודי, והאופן שבו נעשה שימוש בסימני החברה ("תוכן במבו אנד קו"). תוכן במבו אנד קו מוגן על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים וחקיקה אחרת, ובמבו אנד קו הינה הבעלים ושומרת לעצמה את כל הזכויות והקניין בתוכן במבו אנד קו ובשירותים שניתנים באתר. אינך רשאי לעשות שימוש מכל סוג שהוא בתוכן במבו אנד קו, לרבות שינוי, העתקה, שימוש, פרסום, הצגה, שידור, מכירה, ביצוע הנדסה לאחור וכיוצא באלה, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

 

פטור מאחריות

עם שימושך באתר הנך מסכים כי לבמבו אנד קו ו/או מי מטעמה, לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא בנוגע לכל שימוש מכל סוג שהוא באתר, לרבות לנושאים הבאים: (1) שירות המכירה; (ב) תוכן במבו אנד קו; (ג) אבטחת האתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. בנוסף, הנך מסכים לפטור את במבו אנד קו ו/או מי מטעמה מכל אחריות בקשר לאופן השימוש באתר, לרבות אי התאמת מערכת ההפעלה לאתר, פעילות תקינה ללא הפרעה, אינטגרציית המערכת או הגנה מפני וירוסים.

הנך מצהיר כי שימושך באתר הוא באחריותך הבלעדית. במבו אנד קו ו/או מי מטעמה אינם מעניקים כל מצג או הצהרה כי המידע באתר הינו מדויק, מלא או מועיל, ואינם מתחייבים ששימושך בשירות הינו בהתאם להוראות החוק בתחום שיפוט מסוים. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה. בעת שימושך באתר הנך מצהיר שכל פעילותך הינה חוקית בתחום השיפוט ו/או במדינה שבהם אתה נמצא. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי. החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.

Bamboo & Co- מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה בתאריך: [27/10/2019]

 

אתר https://www.bambooco.co.il/ ("האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט המופעל על ידי חברת "במבו אנד קו" ("החברה" ו/או "במבו אנד קו") שכתובתה הרשומה היא ביאליק 45, כיכר העירייה, רמת השרון. החברה מספקת באתר מידע כללי על החברה ומוצריה, וכן שירותי חנות וירטואלית לרכישת מוצרים של החברה ("השירות"). האמור במדיניות פרטיות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, האמור להלן מתייחס באופן שווה לשני המינים. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של החברה באתר.

 

עם שימושך בשירותים המוצעים באתר, ייתכן כי תעניק לחברה מידע מסוים, לרבות מידע אישי מזהה או פרטים אותם החברה אוספת לטובת מתן השירות, ואתה מסכים באופן מפורש לשימוש החברה ולמסירת המידע האישי באופן המתואר במדיניות פרטיות זו. במידה ויש לך התלבטות לגבי מסירת המידע ו/או אופן השימוש בו כמפורט במדיניות פרטיות זו כפי שתעודכן מפעם לפעם, אל תעשה שימוש בשירות.

בכל שאלה לגבי מדיניות פרטיות זו או כל סוגיה אחרת, אנא צור עמנו קשר באמצעות contact@bambooco.co.il.

 

מידע שנאסף

הזמנת מוצרים דרך האתר וכן חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך ("ההרשמה"). כמו כן, אנו עשויים לבקש ממך מידע נוסף בו אנו עושים שימוש במטרה לספק לך חוויית משתמש טובה יותר ולנתח את השימושים הנעשים בשירות בין היתר בכדי לשפר את איכות השירות. על כן, הינך מצהיר כי הפרטים האישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה באתר נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.

במידה ותבחר לשתף עמנו מידע נוסף לגביך במסגרת השירות, אתה מאשר כי הנך עושה זאת בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי ובאחריותך המלאה. 

אנו עשויים ליצור עמך קשר באמצעות הודעות דוא"ל, הודעות באתר או באמצעים אחרים הזמינים בשירות, בין היתר הודעות הכוללות מידע פרסומי באופן ישיר, אלא אם ביקשת שלא לקבל מידע פרסומי באמצעות פנייה לשירות הלקוחות כאמור לעיל.

שמירת ואבטחת מידע 

החברה תשמור עותק של המידע שסיפקת לנו במקור לטובת שימושים המפורטים במדיניות פרטיות זו, לפרק זמן כנדרש לטובת אספקת השירות. אתה רשאי לבקש לעיין במידע או למחוק את המידע בכל עת באמצעות [שליחת בקשה [לכתובת contact@bambooco.co.il. אנו נגיב לבקשתך בתוך שלושים (30) ימים מיום קבלתה. לתשומת ליבך - מידע שחלקת עם אחרים או שלקוחות אחרים העתיקו, עשוי להישאר גלוי באינטרנט גם לאחר מחיקתו.

המידע האישי שלך יאוחסן ויעובד במחשבינו או בשרתים בתחומי שיפוט מסויימים, בהתאם לחוקים החלים בתחומי שיפוט כאמור, לרבות חוקים הנוגעים להגנת הפרטיות. אנו עושים את מיטב יכולתנו בכדי להעביר את המידע האישי שלך דרך סביבה מוגנת, סודית ומאובטחת, וכן נוקטים במיטב האמצעים על-מנת לאבטח את המידע האישי שלך מפני שימוש, אובדן או גישה בלתי מותרת, באמצעות סטנדרטים גבוהים של אבטחת מידע. עם זאת, בשל אופיה של רשת האינטרנט, אנו לא יכולים להבטיח כי צדדים שלישיים בלתי מורשים לא יוכלו להתגבר על צעדים אלה או לעשות שימוש במידע אישי למטרות בלתי ראויות. בעצם השימוש באתר ובשירותיו אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

 

עוגיות

החברה עשויה להשתמש באתר ב"עוגיות" (מזהים המאפשרים לנו לזהות אותך כלקוח כאשר אתה שב לאתר ו/או כאשר אתה עושה שימוש באותו המחשב והדפדפן) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, שיפור השירות ויצירת חווית משתמש אישית באתר. ניתן להסיר או לחסום עוגיות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך, אולם ייתכן ותהיה לכך השפעה על יכולתך להמשיך ולעשות שימוש באתר. בכל מקרה, אנו לא נהיה אחראים לכל עניין הקשור לעוגיות.

 

עדכון מדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו. עדכון מדיניות הפרטיות תעשה באמצעות העלאת המדיניות המעודכנת לאתר, והמשך שימושך בשירות לאחר העלאת מדיניות הפרטיות המעודכנת, מהווה את הסכמתך לכל תנאי מדיניות הפרטיות המעודכנת. 

bottom of page