top of page

איך גורמים לבדי הטטרה להיות מקומטים?

בתהליך אריגת בדים "רגילים" יש להקפיד על מתח אחיד וקבוע בין חוטי השתי לבין חוטי הערב. הקפדה זו נועדה להבטיח שהבד יישאר חלק ו"מגוהץ" גם אחרי כביסה. בתהליך אריגת בדי טטרה עושים בדיוק ההפך, חוטי השתי מתוחים ככל האפשר, ואילו חוטי הערב רפויים ברמות לא אחידות (לפעמים יותר ולפעמים פחות). תהליך הכביסה שהבד עובר במהלך צביעתו, גורם לחוטים השונים להתכווץ בשעורים שונים ולא אחידים. תהליך זה גורם לבדי הטטרה להיות מכווצים כבר בשלב הייצור.

בדי הטטרה

0 תגובות

Comments


bottom of page